...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างเทคนิคอาวุโส และตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

(จำนวนผู้เข้าชม 750 ครั้ง)